Реклама
За контакти: Martin Petrov
Business Development

SPORTAL.BG JSC
Mobile: +359 882 448044
Office: +359 2 971 0311
E-mail: martin@sportal.bg

Повече от 2 200 000 уникални потребители виждат Вашата реклама всеки месец.

DataBG е доказал се от създаването си през 2002 г. до днес сайт, и в момента е един от най-големите и популярни портали в българското интернет пространство, посещаван ежедневно от стотици хиляди потребители от всички възрастови и социални групи, което го прави идеален партньор за рекламната дейност на фирми, желаещи да достигнат до най-висок процент крайни потребители.

Нашата основна идеология е да развиваме постоянно страницата, допълвайки я с все повече и все по-качествено предложени услуги, достъпни за максимален брой потребители и да направим престоя им в сайта оптимално приятен и ползотворен, а изключително гъвкавата ни рекламна политика цели да отговори максимално на нуждите на всеки един рекламодател.

Размер на банера (Banner size) Местоположение в уебсайта (Position) Гарантирани импресии дневно (Daily impressions) Уникални потребители дневно (Daily reach) Цена на 1000 импресии (CPM)
728x90 Начална 200 000 100 000 10.00 лв
300x250 Начална 200 000 100 000 12.00 лв

Фиксиране на часови диапазон - 50% завишаване на цените.
Политически кампании - 50% завишаване на цените.

Позиция Размер Период Ротация Гарантирани импресии Цена в лв без ДДС
Всички страници 728x90 (top) 14 дни 20% 4000000 2500 лв
Всички страници 728x90 (bottom) 15 дни 20% 4000000 1500 лв
Всички страници 200x90 16 дни 20% 4000000 1000 лв
Всички страници 300x250 (top) 17 дни 20% 3000 лв
Всички страници 300x250 (bottom) 18 дни 20% 1500 лв

В случай на прекратяване на рекламната кампания след заявяването, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи неустойка в размер на 20% от брутната сума на остатъка от стойността на рекламната кампания от момента на прекратяването й.